Jeg tilbyr terapitjenester for de fleste behov og målgrupper, med spesielt fokus på helhetlige familierelasjoner. Under finner du informasjon for ulike grupper.

Parterapi

Alle samliv er forskjellige. Det kan oppstå et mangfold av frustrasjoner og problemområder mellom partene i et forhold. Problemene kan være midlertidige og la seg løse ved felles innsats. Par kan kjøre seg fast og ikke finne løsninger som fungerer godt - avstand, frustrasjon og motløshet kan oppstå i forholdet. Jeg er en samtalepartner som vil jobbe med kommunikasjonen mellom dere, utvide perspektivet og se etter løsninger.

Terapi for enkeltpersoner

Det kan kjennes tøft å stå alene i vanskelige livssituasjoner. Jeg er en samtalepartner som legger opp samarbeidet med deg ut fra hva du søker hjelp for. Vi finner en form som passer deg - ut fra hvem du er - din måte å snakke, tenke og handle på.

Terapi for barn og foreldre

Hvordan møte og håndtere vanlige utfordringer med å oppdra barn i hverdagen? Hvordan få til bedre samarbeid, kommunikasjon og forståelse mellom deg og barnet ditt? Samspillet mellom barn og voksne kan noen ganger bli vanskelig og «låse» seg. Jeg kan tilby hjelp til å jobbe med å få til bedre samhandling mellom foreldre og barn.

Familieterapi

Problemer handler ofte om relasjoner mellom familiemedlemmer. I en familie blir alle berørt, derfor angår et problem alle. Det kan derfor noen ganger være viktig at alle deltar. Ved at hele familien kommer gis det mulighet til å snakke til hverandre og ikke om hverandre. Jeg vil ta ansvaret for å styre samtalen og få frem alle stemmene og synspunktene til den enkelte.

Konsulenttjenester & foredrag

I tillegg til ordinære terapitjenester for privatpersoner, bistår jeg gjerne bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser med min fagkunnskap. Jeg har lang erfaring med faglig teoretisk arbeid satt ut i praksis, og kjenner både systemer og metodikk når det gjelder barne- og familievern godt.

Mange foreldre og andre personer med ansvar for barneoppdragelse og utvikling hos unge, sitter inne med spørsmål og ønske om påfyll av kunnskap. Jeg tar gjerne imot forespørsler om utarbeiding og fremføring av foredrag eller andre arrangementer innenfor mitt fagfelt.