Mennesker som oppsøker en terapeut ønsker å bli lyttet til og forstått. Like mye ønsker de å bli utfordret i forhold til eget liv, følelser og handlinger. De ønsker en samtalepartner for å finne den beste veien videre for seg selv og andre. For noen innebærer dette å ta et tilbakeblikk på livet sitt. For andre er problemene helt konkret knyttet til her-og-nå situasjoner.

Noen trenger å komme til en samtale én gang og har deretter ikke behov for å komme tilbake.
Noen har behov for å komme én gang pr. måned i for eksempel et halvt år.
Noen trenger å komme hver uke over en periode.
Noen trenger en prosess som går over lang tid.

Du knytter deg ikke opp til en avtale med meg om flere timer, før du selv ber om det. En god terapeutisk prosess er avhengig av en god match mellom oss og en opplevelse hos deg av at jeg kan være til hjelp og er til å stole på. Dette må du selvsagt få mulighet til å finne ut av, før du bestemmer deg for å forsette.

For meg som terapeut blir det viktig å:
- sørge for plass og oppmerksomhet til alle
- gi alles opplevelse samme verdi
- gjøre situasjonen trygg nok så de viktige tingene blir sagt og tatt i mot
- fokusere på muligheter og løsninger
- tilby konkrete råd og tips