I 2011 startet jeg en privatpraksis som tilbyr terapeuttjenester for familier, par og enkeltpersoner som opplever problemer, samt konsulenttjenester og foredrag for ulike instanser som barnehager, foreldregrupper mm.

Det kan være problemer knyttet til parforholdet, samspillet mellom barn og voksne, eller individuell problematikk. Jeg har jobbet spesielt mye med samspills-, relasjons-, følelses- og reguleringsutfordringer mellom barn og voksne, men også mellom de voksne og resten av familien. Jeg ser familien i en sammenheng der vi påvirker hverandre på forskjellige måter - negativt eller positivt. Endring og kommunikasjon i et relasjonsperspektiv er viktige stikkord i mitt arbeid. Videre har jeg et ressursperspektiv i behandlingen, og er opptatt av å se styrken hos hver enkelt.

Denne tjenesten er ment som et supplement til det offentlige tilbudet innen familieterapi, og jeg kan tilby tett, personlig og rask oppfølging tilpasset hvert enkelt tilfelle. Samtalene foregår på kveldstid, og er selvfølgelig konfidensielle.

Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser er velkomne til å kontakte meg for konsulentbistand, og jeg kan i tillegg tilby å utarbeide og fremføre foredrag / undervisning hvis dette skulle være av interesse.

I tillegg til denne nettsiden, finner du meg også på Facebook.