Jeg har både utdanning og lang erfaring innen familieterapi / samlivsterapi mm. Under finner du en kortfattet oversikt med de viktigste punktene på min CV.

Utdanning

1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1987
2000
2003
2006-2008
2009-2011
2011
2011
2017

Universitetet i Oslo, Cand. mag. - Examen Philosophicum
Sogn og Fjordane distriktshøgskole, Cand. mag. - Forebyggende miljøarbeid for barn og ungdom, grunnfag
Telemark lærerhøgskole, Cand. mag. - Sosialpedagogikk, halvårsenhet
Sosialhøgskolen i Stavanger, Cand. mag. - Barnevern, mellomfag
BUFETAT - PRIDE (opplæringskurs for fosterforeldre)
Høgskolen i Telemark - Veiledningsteori
Atferdssenteret i Oslo - PMTO (Parent Management Training Oregon)
Diakonhjemmet høgskole - Familiterapi og systemisk praksis
Fellesorganisasjonen - Godkjent som klinisk barnevernpedagog
Fellesorganisasjonen - Godkjent som veileder
Circle of Security, Parenting-sertifisering - RBUP

Erfaring

1987-1988
1989
1989-1990
1990-1991
1991-1993
1994-1995
1995-1996
1996-2000
2000-2004
2004-2006
2006-2008
2008-Pdd.
 

Stavanger kommune - Gruppeleder v/arbeidstreningstiltak for ungdom
Lillehammer kommune - Spesialpedagog v/Hammartun skole
Oppland fylkesbarnevern - Sosialkonsulent (fosterhjem)
Telemark fylkesbarnevern - Sosialkonsulent (fosterhjem)
Skien kommune - Barnevernkurator v/barneverntjenesten
Telemark fylkesbarnevern - Miljøterapeut v/Svaleveien barnesenter
Telemark fylkesbarnevern - Familiekonsulent v/Svaleveien barnesenter
Telemark fylkesbarnevern - Familiekonsulent v/Svaleveien barnesenter
Telemark fylkesbarnevern - Fosterhjemskonsulent
Skien fosterhjemstjeneste - Fosterhjemskonsulent v/Bufetat
Skien barne- og familiesenter - 50% stilling som Fosterhjemskonsulent og 50% stilling som PMTO-terapeut
Skien barne- og familiesenter - PMTO-terapeut v/Bufetat